Založení foliového jezírka

zahradní jezírko

Stavba foliového jezírka začíná jeho vyměřením tedy zanesením obrysu do stávající plochy pozemku. Požadovaný tvar a velikost pro foliové jezírko, vyznačte pomocí zahradní hadice nebo provazu. Hadici můžete libovolně dlouho přemísťovat a zvažovat různé varianty a diskutovat s rodinou, dokud nedojdete k optimálnímu umístění, tvaru a velikosti jezírka. Při tvarování se vyvarujte úzkých výčnělků, kde by se folie krčila. Zvolený obrys jezírka pak vyznačíte pilinami či pískem, případně vykolíkujte.

Hloubení jámy pro jezírko

Před vlastním bagrováním, naplánujte a vyznačte jednotlivé zóny jezírka od břehu přes bažinu a mělčinu až po hlubokou vodu. Hluboká a mělká pásma vytváří různorodé prostředí pro rostliny i živočichy a jsou nutné pro správné fungování zahradního jezírka.

Hloubení jámy začněte odstraněním drnů po celé ploše budoucího jezírka, následně vykopte nejmělčí zóny a dále pokračujte do středu až po nejhlubší část. Je možné postupovat i naopak od nejhlubší části směrem k okrajům. Vykopanou zeminu ze svrchní části můžete prosát a použít jako substrát pro květiny. Zeminu ze spodních částí lze využít pro modelování zón přiléhajících k jezírku případně potůčku nebo vodopádu, zbytek pak uložte na předem plánované místo. Přechody mezi jednotlivými zónami hloubky by měly být postupné, to platí zejména o břehu jezírka. Pozvolné přechody jsou bezpečnější, lépe se na ně ukládá folie a jsou bezpečnější. Při stanovení hloubky pro výkop nezapomeňte, že k požadované hloubce jezírka je nutno přičíst i cca 10 cm na vrstvu písku.

Netroufnete si či nechcete zakládat jezírko vlastními silami?
Stačí vyplnit on-line formulář, budeme vás kontaktovat.  Poptávka jezírka

Menší jezírko zvládneme vykopat sami nebo s přáteli, u větších jezírek se již neobjedete bez mechanizace. Po výkopu jámy bagrem je nutno sledovat alespoň hrubé dodržení tvarů jezírka a jednotlivých hloubek, finální dotažení pak provedete opět ručně. Nezapomeňte průběžně přeměřit jednotlivé hloubky jezírka. Pomocí vodováhy, latě případně laserovým zaměřovačem zajistíte stejnou výšku okraje jezírka. Pokud máte jámu hotovou, vykopejte okolo celého okraje schod 60-100 cm široký pro uložení kamenů. Je-li zahradní jezírko vykopáno, je zapotřebí také provést výkop pro filtrační šachtu, KG potrubí, kabeláž přívod vody a přepad jezírka, případně trativod nebo vsakovací jámu. Přepad jezírka, trativod nebo vsakovací jáma zajistí bezpečný odvod vody z jezírka při prudkých deštích.