Založení plastového jezírka

plastové jezírko

Jakmile zvolíte optimální místo pro plastové jezírko, zbývá jen respektovat tvar a velikost výlisku. Výlisek nejdříve usadíte na určené místo a pískem nebo pilinami vyznačíte obrys celé nádrže. Doporučujeme používat olovnici spuštěnou z výlisku na zem, abyste obrys vyznačili dostatečně přesně. Odstraňte svrchní drn po celém obvodu výlisku plus 10-20 cm navíc. Výlisek znovu položte na hlínu a obtiskněte jej, dno vám obtiskne nejhlubší část jezírka.

Výkop pro plastové jezírko

Hloubit jámu pro plastové jezírko začněte od nejhlubší části ve středu a ve vrstvách postupujte směrem k okraji. Tvar plastového výlisku postupně co nejpřesněji vymodelujte v jámě.  Pracujte tak, aby dno výkopu i každá zóna byla o cca 10 cm hlubší a širší než vlastní výlisek jezírka. Vzniklé meziprostory budou později vysypány pískem.

Během výkopových prací výlisek několikrát do jámy zkusmo vložte a vyjměte. Na závěr výkopových prací pečlivě začište a uhlaďte dno i stěny, odstraňte z nich veškeré ostré předměty a kořeny. Vodováhou překontrolujte, zda jsou dno i všechny okraje ideálně rovné. Na závěr dno zasypte 10 cm písku, který zhutníte a znovu překontrolujete vodováhou ve všech směrech.