Zahradní potok a vodopád

zahadní jezírka vodopád

Potok je nejen efektním obohacením zahradního jezírka, ale také přináší do jezírka blahodárný kyslík. Může také působit jako přirozený biologický filtr a přispět k dobré kvalitě vody. Potůček je vhodné naplánovat a založit hned při stavbě jezírka, lze jej ovšem k jezírku připojit i později. Princip umělého potůčku je jednoduchý; na nejvyšším místě se nachází pramen, který je zásobován vodou z jezírka pomocí čerpadla a hadice uložené pod zemí. Voda proudí po uměle vybudovaném korytu s patřičným spádem zpět do jezírka.

Materiály pro stavbu zahradního potůčku

Pro stavbu koryt potůčků můžete použít totožné materiály jako pro stavbu jezírek. Pokud budete stavět delší potok, vyplatí se použít jezírkovou fólii, doporučuje se síla 0,5-1,5 mm, nejlépe 1,5 m pásy. Nabízí se také možnost postavit potůček z plastových hotových dílů, které se snadno skládají k sobě.

Doporučení pro stavbu potoku:

 • stavbu potoku začněte v místě (dobře viditelné), kde bude ústit do jezírka
 • pramen (hlavu) potoku ukryjte mezi naskládané kameny, použijte vývěrový kámen nebo dekorativní amfory
 • na modelování koryta maximálně využijte vykopanou zeminu z jezírka
 • potůček místy zužte a pak zase rozšiřte, vypadá přirozeněji
 • spád potoku by se měl pohybovat mezi 2-8 cm na metr, čím je koryto delší tím větší spád
 • šíře potoku by se měla pohybovat okolo 50 cm  a pokud možno hloubky alespoň 10 cm 
 • u foliového koryta nezapomeňte vybudovat bariéru vzlínání
 • využijte potok jako biologický filtr
 • čerpadlo dimenzujte s rezervou, se zvyšující se výtlačnou výškou rapidně klesá výkon
 • převýšení pro dimenzování čerpadla se počítá od hladiny jezírka (ne ode dna)
 • pro omezení ztrát, volte kvalitní hadici alespoň o průměru 32 mm a více

 

Hledáte firmu, která vybuduje u jezírka vodopád nebo potůček?
Stačí vyplnit on-line formulář, budeme vás kontaktovat.  Poptávka jezírka

Vodopád u jezírka

Vodopád patří k prvkům, které poutají v jezírku pozornost, navíc obohatí jezírko o potřebný kyslík.  Umístění vodopádu je třeba pečlivě promyslet a naplánovat, ne do každého jezírka je vodopád  vhodný. Jestliže máte v jezírku ryby a případně rostliny, které nemají rády odstřikující vodu, mělo by mít jezírko s vodopádem plochu alespoň než 40 m2 a hloubku více jak 1 m. Tyto parametry jezírka zajistí klidnou zónu pro ryby, případně některé rostliny s plovoucími květy. Je-li vodopád umístěn na konci potoka a voda padá přímo do hlubší části jezírka, volte výšku padající vody mezi 15-20 cm. Nad výšku 20 cm se výrazně zvyšuje hladina hluku a voda se nadbytečně promíchává.

Vodopád, stejně jak potok, je uzavřený oběh vody. Voda vytéká z hadice ukryté mezi kameny a padá dolů přes kameny do zahradního jezírka. Ke stavbě vodopádu můžete použít zmíněné kameny či speciální korýtka, které naskládáte na folii izolované betonové či štěrkové lože.

Vodopády a potůčky na videu