Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je Milan Mrňa, Dolní Heřmanice 80, 594 01 Velké Meziříčí identifikační číslo 62834592 (dále jen správce). Kontaktní e-mail info@jezirka-brno. Správce nejmenoval pověřence pro zpracování a ochranu osobních údajů.
 2. Osobním údajem se rozumí informace nebo kombinace informací, která umožní identifikovat přímo či nepřímo konkrétní fyzickou osobu.
 3. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou jméno a příjmení, telefonický a e-mailový kontakt, údaje zaznamenané Google Analytics (používáme pouze standardní nastavení).
 4. Osobní údaje, které nám poskytnete, můžeme zpracovat z těchto důvodů:   Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, což je zpracování nabídky, odpovědi na dotaz a jednání o smlouvě. Účelem zpracování osobních údajů je: komunikace a realizace opatření před nebo po uzavření smlouvy na vaši žádost např. dotazy nebo informace z formulářů na webu
 5. Pokud máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na našich stránkách. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš počítač, jakmile začnete stránky používat. Cookies zpracováváme pro účely zajištění lepšího provozu, analytické a marketingové účely. Jestliže se sledováním cookies nesouhlasíte, jednoduše je vypněte přímo ve vašem prohlížeči. Také třetí strany jako například Facebook mohou díky propojení s našimi stránkami na našem webu používat soubory cookies.
 6. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálními rozhodování ve smyslu GDPR čl. 22
 7. Vámi poskytnuté osobní údaje bude zpracovávat správce, Seznam, Google, Twitter, Facebook.
 8. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 9. Vámi poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o smlouvě, maximálně však 1 rok.
 10. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 11. Subjekty poskytující osobní údaje mají níže uvedená práva popsaná v uvedených v čl. GDPR:
 •  právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •  právo opravu, doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 •  právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 •  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 •  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 •  právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaší právo na ochranu osobních údajů.
 1. Odesláním jakéhokoliv formuláře na našem webu potvrzujete, že jste seznámen a přijímáte tyto podmínkami ochrany osobních údajů.
 2. Podmínky ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25.5.2018