Stavba zahradního jezírka

 • Stavba jezírka

  Stavba jezírka na videu
  Prohlédněte si video zobrazující průběh stavby zahradního jezírka. Vlastní stavbě jezírka předchází výběr vhodného místa pro zahradní jezírko. Pokud je místo vybrané navrhneme tvar, velikost, profil jezírka a již v této fázi vybíráme kvalitní filtrační technologii. Máme-li návrh, hotový můžeme se pustit do výkopu, buď vlastními silami či za pomocí bagru a na zbytek se podívejte sami.
  Více informací...

 • zahradní jezírka a děti

  Bezpečné jezírko
  Na bezpečnost jezírka je zapotřebí myslet od jeho plánování, a proto jsme téma bezpečné zahradní jezírko zařadili na úvod popisu postupu stavby zahradního jezírka. Vodní hladina přitahuje vše kolem, lidi i zvířata. Majitel jezírka odpovídá za nehody a úrazy, které vznikly v souvislosti s provozem jezírka, a kterým šlo běžně dostupnými prostředky zabránit. Především oploťte svůj pozemek a zabraňte tak neoprávněným vstupům na něj.
  Více informací...

 • koupací jezírko

  Plánování jezírka
  Je řada možností jak a jaké zahradní jezírko vybudovat.  Pokud máme mít z jezírka radost a trávili u něj chvíle pohody, je zapotřebí, aby jezírko nejen tvarem, typem a velikostí ideálně zapadlo do zahrady, ale aby bylo i funkční a nepříliš náročné na údržbu. Naplánujete-li jezírko, dobře bude vám odměnou vodní zahrada splňující všechny vaše požadavky. Pečlivý návrh jezírka ušetří prostředky vynaložené na změny a vícepráce, které jste mohli „odladit“ již na počátku.
  Více informací...

 • zahradní jezírko

  Založení foliového jezírka
  Stavba foliového jezírka začíná jeho vyměřením tedy zanesením obrysu do stávající plochy pozemku. Požadovaný tvar a velikost pro foliové jezírko, vyznačte pomocí zahradní hadice nebo provazu. Hadici můžete libovolně dlouho přemísťovat a zvažovat různé varianty a diskutovat s rodinou, dokud nedojdete k optimálnímu umístění, tvaru a velikosti jezírka. Při tvarování se vyvarujte úzkých výčnělků, kde by se folie krčila. Zvolený obrys jezírka pak vyznačíte pilinami či pískem, případně vykolíkujte.
  Více informací...

 • plastové jezírko

  Založení plastového jezírka
  Jakmile zvolíte optimální místo pro plastové jezírko, zbývá jen respektovat tvar a velikost výlisku. Výlisek nejdříve usadíte na určené místo a pískem nebo pilinami vyznačíte obrys celé nádrže. Doporučujeme používat olovnici spuštěnou z výlisku na zem, abyste obrys vyznačili dostatečně přesně. Odstraňte svrchní drn po celém obvodu výlisku plus 10-20 cm navíc. Výlisek znovu položte na hlínu a obtiskněte jej, dno vám obtiskne nejhlubší část jezírka.
  Více informací...

 • zahradní jezírko položení fólie

  Položení jezírkové folie
  Před položením jezírkové folie pečlivě zkontrolujeme provedený výkop. Nikde nesmí zůstat žádný kámen, kořen nebo cokoliv jiného, co by mohlo poškodit folii. Je vhodné hráběmi dno jezírka prohrábnout a zkontrolovat, zde jsme opravdu veškeré nepatřičné předměty odstranili. Poté jámu řádně upěchujeme, zvláště u písčitých půd se vyplatí vzít na pomoc techniku. Pomocí pěchovadla „žáby“ dosáhneme výsledného efektu rychleji a s menší námahou.
  Více informací...

 • zahradní plastové jezírko

  Usazení plastového jezírka
  Před usazením plastového jezírka řádně zkontrolujte jámu, zda v ní nezůstaly žádné kameny nebo kořeny. Pečlivě prohlédněte plastový výlisek, nesmí být naprasklý nebo jinak poškozený. Na dno výkopu navrstvíte cca 10 cm ochrannou vrstvu písku, vodováhou dno přeměříte. Plastové jezírko nyní opatrně spusťte do jámy a usaďte. Překontrolujte, zda je jáma dostatečně hluboká, aby jezírko zbytečně nevyčnívalo nad povrchem a znovu vodováhou přeměřte, jezírko musí být v ideální rovině.
  Více informací...

 • přívod a přepad vody ze zahradního jezírka

  Přívod a přepad vody z jezírka
  Jezírko můžete napustit vodou z vodovodu nebo studny. Dešťovou vodu staženou přímo z okapu nedoporučujeme, obsahuje mechanické nečistoty, je měkká a kyselá. Voda z rybníku nebo potoku může být velice špatné kvality. Než vodu vpustíte do jezírka, otestujte její kvalitu. Kvalitu vody v jezírku kontrolujte během celého roku. Od dobré kvality vody se odvíjí, zda rostliny ryby budou v jezírku prospívat.
  Více informací...

 • zahadní jezírka vodopád

  Zahradní potok a vodopád
  Potok je nejen efektním obohacením zahradního jezírka, ale také přináší do jezírka blahodárný kyslík. Může také působit jako přirozený biologický filtr a přispět k dobré kvalitě vody. Potůček je vhodné naplánovat a založit hned při stavbě jezírka, lze jej ovšem k jezírku připojit i později. Princip umělého potůčku je jednoduchý; na nejvyšším místě se nachází pramen, který je zásobován vodou z jezírka pomocí čerpadla a hadice uložené pod zemí. Voda proudí po uměle vybudovaném korytu s patřičným spádem zpět do jezírka.
  Více informací...

 • zahradní jezírko

  Okolí jezírka, kameny
  Kouzlo jezírka nejvíce vynikne, pokud náležitou pozornost věnujeme také jeho okolí a dotvoříme harmonický celek. Proto věnujte stejné úsilí jak jezírku, tak navazující cestičce, napojení koruny z kamenů a kačírku k trávě, dřevěnému molu, přiléhajícím mostům nebo lávkám. Cesta od domu či terasy směřující k jezírku přirozeně navádí pohled na zahradní jezírko. Cestičky  se snažte vybudovat v souladu s tvarem zahradního jezírka.
  Více informací...