Přívod a přepad vody z jezírka

přívod a přepad vody ze zahradního jezírka

Jezírko můžete napustit vodou z vodovodu nebo studny. Dešťovou vodu staženou přímo z okapu nedoporučujeme, obsahuje mechanické nečistoty, je měkká a kyselá. Voda z rybníku nebo potoku může být velice špatné kvality. Než vodu vpustíte do jezírka, otestujte její kvalitu. Kvalitu vody v jezírku kontrolujte během celého roku. Od dobré kvality vody se odvíjí, zda rostliny ryby budou v jezírku prospívat.

Přívod vody do jezírka

Pro účel pravidelné kontroly kvality vody můžete na jezirka-shop.cz koupit speciální analytickou soupravu pro rychlé zjištění nejdůležitějších parametrů vody (karbonátová a celková tvrdost, pH obsah kyslíku a živin, teplota vody). Voda z vodovodu je optimální a námi doporučený zdroj k napuštění jezírka. Jedinými nedostatky je cena a dočasná přítomnost chlóru. S cenou bouhžel nic nenaděláte, ale chlornan sodný, který se používá k úpravě vody na slunci velice rychle z vody vyprchá.

Častá i když  nedoporučovaná varianta, je napuštění vody dešťovou vodou, proto se ještě u ní zastavíme. Jak již bylo uvedeno výše dešťová voda je měkká a její kvalita odpovídá kvalitě životního prostředí a ovzduší, pozor také na vyplavování měďi z okapů v případě chování KOI kaprů. Pokud budete napouštět jezírko dešťovou vodou z vybudované sběrné nádrže, doplňte ji o filtrací hrubších nečistot. Máte-li od sběrné nádrže k jezírku dostatečný spád, můžete také nádrž napojit trvale na vodovodní potrubí, které uložíte až k jezírku alespoň 80-100 cm pod zemí. Takto vybudovaný přívod využijete pro doplňování vody v jezírku. Jezírko může být vybaveno i kontrolou hladiny a automatickým dopouštění vody.

Pozor na dopouštění vody ze studny, řek nebo potoků, voda z těchto zdrojů může býz značně zatížena a poškodit biorovnováhu jezírka. Více o vlastnostech vody vhodné pro jezírka se dozvíte v části Péče o vodu v jezírku.

Přepad vody

Přepad vody zajistí bezpečný odvod přebytečné vody při prudkých nebo dlouhodobých deštích. Přepad vody není bezpodmínečně nutné budovat u každého zahradního jezírka, záleží na místních podmínkách a okolí jezírka. Přebytečná voda si vždy cestu z jezírka  najde, ale většinou je lepší ji vhodně nasměřovat. U plastových jezírek je možné odvod vody zajistit speciálním žlabem, který se nasadí na okraj jezírka. Pokud se rozhodnete vybudovat přepad u foliového jezírka, snižte na vybraném místě břeh o několik centimetrů. Na tomto místě bude přebytečná voda z jezírka odtékat za bariérou vzlínání. Nezapomeňte i v následujících letech nechat okolí sníženého okraje jezírka/přepadu volné pro bezproblémový průchod přebytečné vody.