Usazení plastového jezírka

zahradní plastové jezírko

Před usazením plastového jezírka řádně zkontrolujte jámu, zda v ní nezůstaly žádné kameny nebo kořeny. Pečlivě prohlédněte plastový výlisek, nesmí být naprasklý nebo jinak poškozený. Na dno výkopu navrstvíte cca 10 cm ochrannou vrstvu písku, vodováhou dno přeměříte. Plastové jezírko nyní opatrně spusťte do jámy a usaďte. Překontrolujte, zda je jáma dostatečně hluboká, aby jezírko zbytečně nevyčnívalo nad povrchem a znovu vodováhou přeměřte, jezírko musí být v ideální rovině.

Obsypání jezírka

Pokud je všechno v pořádku, napusťte do třetiny jezírka vodu, výlisek jezírka se usadí a bude se méně pohybovat. Prostor mezi výliskem a výkopem zasypte a upěchujte pískem, a to do výšky napuštěné vody. Během zasypávání jezírka materiál prolívejte vodou, tím zabezpečíte jeho lepší usazení. Postupně dopouštějte vodu a dosypávejte výkop až je jezírko zcela napuštěné a obsypané. Během usazování jezírka neustále kontrolujte vodováhou, zda se plastové jezírko nepohnulo. Na závěr zbývá zapravit okraje jezírka, případně zesílený okraj podezdít. Pozor některé typy plastových jezírek není možné obsypávat hlínou ale je zapotřebí je obsypat betonem, vždy postupujte dle návodu výrobce plastového jezírka.