Položení jezírkové folie

zahradní jezírko položení fólie

Před položením jezírkové folie pečlivě zkontrolujeme provedený výkop. Nikde nesmí zůstat žádný kámen, kořen nebo cokoliv jiného, co by mohlo poškodit folii. Je vhodné hráběmi dno jezírka prohrábnout a zkontrolovat, zde jsme opravdu veškeré nepatřičné předměty odstranili. Poté jámu řádně upěchujeme, zvláště u písčitých půd se vyplatí vzít na pomoc techniku. Pomocí pěchovadla „žáby“ dosáhneme výsledného efektu rychleji a s menší námahou.

Příprava podkladu pod folii

Pro kontrolu, je-li dno řádně udusáno, zkuste do jámy opakovaně skočit, nikde se nesmíte zabořit. Na konec nasypeme na všechny rovné plochy cca 5 -10 cm písku, který můžeme opět zhutnit. Pomocí pásma určíme kolik folie a podkladové textilie budeme potřebovat. Pásmo volně položíme přes jezírko, aby kopírovalo profil jezírka a změříme nejdelší a nejširší část. K výsledným hodnotám je třeba přičíst cca 50 cm na bariéru vzlínání na každé straně. Folii pro malá jezírka můžeme nechat svařit přímo u výrobce, případně slepit. U větších jezírek, kde bude fólie svařované na místě, je třeba počítat cca 10 cm navíc na překrývání, to samé u ochranné textilie. Odborné firmy svařující folii na místě v jezírku počítají vždy skutečně spotřebovanou folii, měření vám může sloužit pro základní orientaci.

Hledáte odbornou firmu pro položení jezírkové folie?
Stačí vyplnit on-line formulář, budeme vás kontaktovat.  Poptávka

Položení geotextilie a folie

Do pískem vysypané jámy položíme ochranou geotextilii alespoň 300g/m2, jednotlivé pruhy překládáme cca 10-15 cm. Pruhy textilie není nutné slepovat k sobě. Nyní přijde řada na vlastní folii, doporučujeme fólii nechat svařit přímo na místě odborníkům na zahradní jezírka či izolace. Vyvarujte se tak nevzhledných záhybů, u kterých je větší riziko netěsnosti folie a ukládá se v nich nežádoucí kal.

Rozhodnete-li se přece jenom pro položení v kuse, budete potřebovat dostatek pomocníků, 50 m2 jezírkové folie váží až 100 kg. Folii necháme cca hodinu rozloženou na trávníku, aby se ohřála a stala pružnější. Folii nejdříve uložíme do středu jámy a postupně ji rozložíme do stran. Následně ji co nejvíce napneme, ale dbáme na to, by folie věrně kopírovala dno. Pokud je jezírková folie položena, snažíme se v rámci možností vyhladit záhyby (po folii se pohybujte bez bot), případně přebytky složíme do kapes.

Je-li vše v pořádku, můžeme do třetiny nádrže napustit vodu. Tlak vody pomůže menší záhyby ještě vyhladit, fólii propne a zatíží podloží. Po napuštění znovu zkontrolujeme dostatečný přesah folie na březích pro vybudování bariéry vzlínání, tzn. kompletní oddělení vody v jezírku od okolní zeminy. Zabráníme tak úniku vody z jezírka, která by jinak byla nasávána okolní půdou. Tento efekt nesmíme podcenit, může způsobit tak intenzivní úbytek vody jak trhlina ve folii.