Vzduchování do jezírka

vzduchování jezírka

Dostatečný obsah kyslíku je základní podmínkou pro udržení života a biologické rovnováhy v jezírku. Kyslík se do vody jezírka sice dostává pomocí vodních her, potůčkem nebo vodopádem, ale někdy je toto obohacení mizivé z důvodu vyšší teploty vody (nízká hladina vody v potůčku, tenký film vody u fontánky). Požadovaný přísun kyslík je tak lepší zabezpečit dmychadlem nebo kompresorem a kvalitními vzduchovacími elementy.

Potřebujete výkonné vzduchování jezírka ?
Vybírejte z široké nabídky vzduchování Jezírka-shop.cz. Vzduchování v e-shopu

Optimální hodnota kyslíku rozpuštěného ve vodě je okolo 6 ml/l vody.  Zvláště v horkých letních dnech, kdy teplota vody stoupá přes 20° C, obsah rozpuštěného kyslíku pravidelně sledujte. Teplota vody výrazně značně ovlivňuje obsah rozpuštěného kyslíku ve vodě. Například při teplotě vody na jaře okolo 10°C je obsah kyslíku o 25% vyšší než v létě při 25°C. Obsah kyslíku ve vodě měříme pomocí oxymetru, ale existují i praktické pomůcky k měření či spíše odhadu kyslíku ve vodě. Jednou z nich je ponoření ruky do vody a její otřepání nad hladinou, pokud kuličky vody běhají po hladině (hned nezmizí), znamená to vyšší povrchové napětí vody způsobené rozpuštěnými plyny, tedy i kyslíkem.

Proč je vlastně dostatek kyslíku tak důležitý? Přítomnost kyslíku ve vodě není důležitá pouze pro ryby, ale jak jsme popisovali v části jezírková filtrace, dostatečné množství kyslíku je základní podmínkou pro činnost nitrifikačních bakterií, které se podílí na odbourávání organických sloučenin.

Vzduchování kačírkové zóny

Kyslík do vody dostává přirozenou fotosyntézou rostlin, které jej nejvíce produkují v letních dnech. Přes den,  tak díky činnosti řas a rostlin je obsah kyslíku ve vodě nejvyšší a naopak v v noci, rostliny produkují oxid uhličitý a hladina kyslíku se snižuje. Díky fotosyntéze ale i odumírání řas, rostlin a hnilobnými procesy dochází ke kolísání hladiny kyslíku. Je proto vhodné zahradní jezírko doplnit o vzduchovací zařízení a vzduchovací elementy. K zajištění vzduchování jezírka se používají kompresory, dmychadla a vzduchovací elementy.  Právě vzduchovací elementy výrazně ovlivní efektivitu dodávky kyslíku. Je zapotřebí zajistit co nejmenšími bubliny, které putují maximálně dlouhou vzdálenost ke hladině. Uvádí se, že rozpuštění alespoň poloviny obsaženého kyslíku zajistí bublinka stoupající ke hladině rychlostí okolo 30 cm/sec.  Zajímavá varianta pro okysličení jezírka je také vzduchovací gula.

Zajištění kyslíku v zimě

I v zimě je zapotřebí zabezpečit výměnu plynů a přístup kyslíku do vody. Proto by hladina jezírka neměla trvale zamrznout. Abyste předešli vysekávání děr do ledu, což může vyrušit ryby ze zimního klidu. Při mírných zimách je účinný plovák na hladině. Tento způsob však funguje pouze do mínus pěti stupňů, pak dochází k zamrznutí hladiny. Další řešení je použít topné těleso společně s termostatem pro úsporu energie, možným řešením je také použití vzduchovacího kompresoru, pozor ovšem na ochlazování jezírka z důvodu dodávky studeného vzduchu.

Účinné řešení které doporučujeme je použití malého čerpadla o výkonu cca 3000  - 4000l/hod, které se ponoří 40 cm pod hladinu a proudící  voda spolehlivě zajistí otvor v ledu