Jezírková filtrace

zahradní jezírko filtrace

Kvalitní jezírková filtrace je společně s UV lampou základ pro zajištění průzračné a biologicky nezávadné vody v jezírku. Jezírková filtrace odstraňuje z vody jak mechanické nečistoty (mechanické filtry) tak zejména sloučeniny dusíku a fosforu (biologické filtry), které jsou stavebními prvky pro tvorbu řas. Ve filtrech osazených zeolitem, dochází  navíc k chemické reakci, nitráty jsou odbourány pomocí iontové výměny. Mechanické a biologické filtry mohou pracovat samostatně, ideálně však společně.

Kvalitní filtraci do jezírka koupíte na Jezirka shop.cz.
Filtrace pro malá jezírka i systémy pro jezírka větší.  Jezírková filtrace v e-shopu

Náš názor k udržení čisté vody v zahradním jezírku bez externího filtru jsme prezentovali v části koupací jezírka, proto se v této části nebudeme dále zabývat možnosti filtrace rostlinami nebo štěrkovými zónami. Jako první stupeň filtrace by měla sloužit zejména prevence a péče o jezírko. Měli byste zabránit zanášení jezírka nečistotami jako je nezkrmené krmivo, listí ze stromů nebo odumřelé části vodních rostlin. Při dimenzování filtrace pro jezírka vycházíme z účelu využití jezírka a hlavně jeho objemu. Pomocnými faktory jsou pak umístění jezírka případně způsob osázení rostlinami. Objem zahradního jezírka můžete zjistit na vodoměru při napouštění jezírka z vodovodního řádu nebo výpočtem (vynásobte plochu jezírka jeho největší hloubkou a vydělíme dvěma).

Hlavní druhy filtrace dle způsobu nasávání vody

Tlakové jezírkové filtry

Tlakový filtr je vhodný především pro menší zahradní jezírka o objemu do 12 - 15 m3 bez ryb. Tlakový filtr se umístí mimo jezírko a lze jej až po hlavu (napojení) zakopat do země. Voda je do tlakového filtru hnána čerpadlem a pod tlakem také vychází ven a tak největší výhodou tlakových filtrů, je že vyčištěnou vodu lze vracet do zahradního jezírka přes potok nebo kaskádu. Další podstatnou výhodou tohoto typu jezírkové filtrace je velice jednoduché čištění zpětným proplachem a snadná montáž. Mnohé tlakové filtry mají přímo vestavěnou UV lampu, což z nich činí kompaktní prostorově nenáročný set.

Gravitační jezírkové filtry

Gravitační filtry se používají pro větší jezírka. Filtr je většinou umístěn v technologické šachtě pod úrovní terénu tak, aby hladina vody v zahradním jezírku byla ve stejné výši jako hladina ve filtru, filtr tvoří s jezírkem spojenou nádobu. Gravitační filtr je se zahradním jezírkem propojen potrubím vedoucím od spodní guly a od skimmeru. Voda postupně prochází jednotlivými komorami filtru a následně je čerpadlem umístěným v poslední komoře, které vodou čerpá přes UV lampu vracena zpět do zahradního jezírka. Vodu odčerpanou zpět do jezírka recirkulační systém opět doplní z jezírka samotíží. Výhodou gravitačních filtrů umístěných v technologické šachtě je ukrytí veškeré technologie na jednom místě - v šachtě, kterou lze přikrýt dřevěným odpočinkovým molem. Je také zabezpečeno optimální sání vody jak z hladiny i dna.

Potřebujete navrhnout jezírkový filtr na míru?
Stačí vyplnit on-line formulář, navrhneme vám řešení.  Poptávka filtrace

Druhy jezírkové filtrace dle principu filtrace

Mechanické filtry

Mechanické filtry slouží k zachycení a odfiltrování pevných částeček rozptýlených ve vodě. Drobné mechanické částice jsou zachyceny v různých houbách, sítech, kartáčích nebo jsou separovány na dně komor. Mechanická filtrace může pracovat na více principech, nejčastěji používané jsou patří štěrbinové filtry, odstředivky (vortex) a sedimentační komory. Mezi mechanické filtry patří také písková filtrace používané v bazénech, pro zahradní jezírka je z důvodu rychlého znečištění nedoporučujeme.

Z mechanický filtrů můžeme jednoznačně doporučit vortex, což je odstředivka, ve které vysedimentují všechny těžší částice obsažené ve vodě.  Účinnost vortexové komory je možné navýšit zařazením plástvového předfiltru, který má za úkol zpomalit cirkulaci vody v komoře a tím umožnit hrubším nečistotám klesnout ke dnu. Mezi nejpoužívanější filtry s vortexovou komorou patří řada Center Vortex od firmy Tripond.

Tripond Center Vortex C-115

Výbornou zkušenost máme se štěrbinovými filtry. Jejich hlavní výhoda spočívá v tom, že zachycené nečistoty zůstávají na sítě, odkud se dají lehce odstranit a dále tak nezatěžují systém. Štěrbinové filtry zamezí, aby se odpadní látky dále vznášely ve vodě a stále uvolňovaly dusíkaté látky a fosfor, což je důležité především u chovu ryb. Fosfor se do vody dostává s krmivem obsahujícím rybí moučku a následně ve výkalech. Včasné odstranění nezkrmeného krmiva a výkalů je proto žádoucí.

Štěrbinový filtr a UV lampy v šachtě pod molem

Biologické filtry

Optimálně uspořádané a dimenzovaná biologická filtrace je zásadní pro pro udržení biologicky nezávadné vody v jezírku. Škodlivé látky v biologických filtrech jsou odstraněny pomocí mikroorganismů a bakterií, které potřebují pro svoji činnost vhodné podmínky:

  • prostor zajištěný povrchem filtračním médii,
  • kyslík (alespoň 6 mg/l),
  • požadované rozmezí pH (7-8)
  • teplotu vody (10-30°C)
  • zdroj uhlíku.

 

Při prvním spuštění  biologického filtru, případně po vyčištění je zapotřebí do filtru přidat startovací bakterie a počkat, než bakterie dostatečně narostou. Tento proces je závislý na parametrech vody a pohybuje se v rozmezí 6-8 týdnů. Během této doby se vyvarujte zbytečnému zatížení systému například vysazením ryb. První 3-4 dny po aplikaci startovacích bakterií vypněte UV lampu. Biologická proces, při kterém dochází k odbourání živin z vody probíhá ve fázi nitrifikace a denitrifikace.

Nitrifikace

Nitrifikace tedy proces oxidace amoniaku (NH3, resp. NH4+) probíhá ve dvou fázích nitritace (oxidace na dusitany NO2) a nitratace (oxidace na dusičnany NO3). Při nitrifikaci vznikají vodíkové kationty a tím dochází k okyselení vody (snížení pH), jehož hodnotu musíme průběžně sledovat. Při hodnotách pH okolo 5 dochází ke snižování a zastavení nitrifikace.

Denitrifikace

Denitrifikace je následný proces bez přístupu kyslíku, kdy jsou dusičnany (NO3) redukovány na plynný dusík (N2), který odchází do atmosféry. Při procesu denitrifikaci dochází k mírnému zvýšení pH z důvodu produkce oxidu uhličitého (CO2) a hydroxylových iontů (OH).

Gravitační biologická filtrace se sítem pro zachycení pevných nečistot