Péče o vodu v jezírku

čistá voda v jezírku

 Voda v jezírku je živá, obsahuje spoustu organismů a živočichů, není upravena tak jako v bazénu chemickými prostředky. V jezírku se o biologicky nezávadnou a čistou vodu postará kvalitní filtrační systém. Péče o kvalitu vody spočívá především v pravidelné údržbě filtrační zařízení, průběžném kontrolování kvality vody a včasných a účinných zásazích v případě zjištěných anomálií.

Voda v jezírku prochází neustálými změnami, a proto je zapotřebí ji pravidelně testovat. Pouze pravidelnou kontrolou je možné zavčas odhalit odchylky od požadovaného stavu a provést účinná opatření k nastolení potřebné optimálních podmínek pro zahradní jezírko. Vodu z jezírka můžete za malý poplatek zaslat na odbornou analýzu, případně vám základní analýzu rádi provedeme i v naší prodejně. Druhou možností je pro pravidelnou kontrolu zakoupit potřebnou testovací soupravu, a pokud opakovaně zjistíte nedostatky ve kvalitě vody, obraťte se na odborníky s žádosti o radu. Spolehlivé testovací soupravy pro analýzu vody zakoupíte na jezirka-shop.cz.

Pro jezírka je vhodná voda o parametrech pitné vody, ovšem s hodnotami tvrdosti uvedenými níže. Obecně nevhodná je voda z neznámých zdrojů (řeky, potoky nebo studny, která může být zatížena okolním prostředím a narušit biorovnováhu jezírka.

Užitečné rady týkající se kvality vody v jezírku  hledejte na diskuzním fóru  jezirkamanie.cz.

Jaké parametry vody v jezírku je nutné sledovat?

Karbonátová tvrdost

Úroveň koncentrace uhličitanových iontů ve vodě by se měla pohybovat v rozmezí 5-12° KH. Optimálně okolo 8 ° KH, od této hodnoty a výše se již nemění pH, vyšší tvrdost vody rybám nevadí. Před jakýmikoliv úpravami parametrů vody se vždy prvně zaměřte a stabilizujte KH.

Celková tvrdost

Voda v jezírku by měla mít tvrdost (obsahu solí) v rozmezí 8-14°dGH nebo 1,5-2,5 mmol/l (1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně (dGH).

pH

Neutrální voda dosahuje hodnoty pH 7. Vhodné hodnoty pro chov ryb jsou pH 6-8, pro rychlé měření používejte například kapesní PH metr. V silně kyselém prostředí pod pH 4 nebo zásaditém nad 11,5 pH ryby uhynou.

Kyslík (O2)

Přítomnost kyslíku ve vodě je nutnou podmínkou pro život, jeho hodnota by měla být alespoň 6 mg/l. Důležitý význam kyslík nejen pro ryby, ale i pro funkci jezírka jsme detailnější popsali v části jezírková filtrace a vzduchování.

Dusičnany - nitráty (NO3)

Hodnota nitrátů (NO3) by měla být v koupacích jezírkách menší ne 50 mg/l. Je to hraniční hodnota, kdy dusičnany mohou zpět zredukovat na nebezpečné dusitany. V chovech ryb doporučujeme hodnotu dusičnanů udržet do 10 mg/l.

Dusitany - nitrity (NO2)

Nitrity (NO2) by neměly být v jezírku měřitelné, jsou prudce jedovaté. Při chovu KOI kaprů by hodnota (NO2) neměla překročit 0,1 mg/l.

Měď (Cu)

Měď je velice jedovatá, hraniční hodnota mědi ve vodě při chovu ryb je 0,01 mg/l. Přítomnost mědi ve vodě zároveň zamezuje řasám v rozvoji.

Čpavek (volná čpavek NH3 a vázaný čpavek NH4)

Čpavek se může v jezírku vykytovat v podobě amonné soli NH4. Při  pH vyšším než 8,5 se z něj ovšem začne uvolňovat jedovatý plyn NH3. Ten nesmí být ve vodě vůbec přítomný, již při hodnotě 1 mg/l dochází k úhynu ryb. V případě zjištění NH4, sledujte pH!

Teplota

Teplota vody souvisí s obsahem kyslíku, proto by neměla stoupnout přes 28 °C, již při teplotě 22 °C zintenzivníme analýzy kvality vody. Přehřátí jezírka je problém zejména u menších nádrží.

Při chovu KOI a ostatních ryb je důležité také teplota vody v zimě. Voda okolo 4 ˚C má nejvyšší měrnou hmotnost vody a padá do hlubších míst, proto je dobré dosáhnout alespoň na části jezírka hloubky okolo 2m. Tato teplota rybám zajistí lepší podmínky a více šancí pro přežití v kritických jarních týdnech.

Potřebujete testy pro měření kvality vody?
Vyberte si z široké nabídky testů na Jezírka-shop.  Testy v e-shopu