Péče o rostliny v jezírku

péče o rosltiny v jezírku

Rostliny patří do zahradního jezírka, mnohé nádhenrě vodní a zvláště v období květu jsou jeho ozdobou. Aby tomu tak opravdu bylo, vyžadují pravidelnou péči. V případě vodních rostin to platí dvojnásob. Při nedostatenčé péči nám rosllina nebudou dělat radost, ale přidělají i problémy. Neodstraněné odumřelé části rostlin ponechané ve vodě podléhají hnilobným procesům a zhoršují kvalitu vody v jezírku.

Výběr rostlin

Péče o vodní rostliny začíná jejich vhodným výběrem. Tipy na rostliny do jednotlivých zón jezírka uvádíme v části vodní rostliny. Snažte se rostliny kombinovat tak, aby v průběhu celého roku vždy některá z nich kvetla. Velikost a druh rostlin, by měl odpovídat velikosti a typu zahradního jezírka. Výběr je opravdu bohatý, lze zakoupit domácí i cizokrajné rostliny. Zvláště u těch tropických pozorně čtěte doprovodné informace, abyste věděli, jakou péči vyžadují, a jak je například zazimovat. Při nákupu rostlin vybírejte jen ty silné a zdravé. Rostliny nesmí být povadlé, okousané nebo jinak napadené škůdci.

Osázení jezírka

Dříve než okrasné jezírko osázíte, je vhodné si vytvořit sázecí plán a zvážit typ a množství vysahovaných rostlin do každé zóny jezírka. Dbejte, aby byly vysazeny na vyhovujícím místě, měli dostatek živin a zbytečně se nerozmnožovaly a „neobsadily“ celé zahradní jezírko. Vysazujte rostliny do skupin, spíše střídměji (cca 2-3 rostliny/m2), vodní rostliny mají tendenci se bujně rozmnožovat. Vodní rostliny sázejte přímo do jezírka (do vody mezi štěrk a kameny) nebo do sázecích košů (zejména orobince) či na sázecí podložky.

Užitečné rady a tipy jak pěstovat vodní rostliny  hledejte na diskuzním fóru  jezirkamanie.cz.

Péče o rostliny během roku

Ideální doba pro sázení či změnu stanoviště rostlin je jaro. Během roku sledujeme stav rostliny. Nemocné či odumřelé rostliny nebo jejich části zavčas odstraňte z vody, je důležité, aby ve vodě netleli a nesnižovali kvaitu vody hnilobními procesy. Větší redukci přemnožených rostlin a celkové prosvětlení jezírka proveďte na podzim. Na zimu pak choulostivé rostliny přesuňte do tepla. Ostatní rostliny pak ponechejte v jezírku, rákos nechejte stát, případně svažte, jeho dutým stvoly dochází k výměně plynů.