Domácí ryby do jezírka

ryby do jezirka

Kromě KOI kaprů a jeseterů můžeme chovat v jezírku také domácí rybky, zvláště pokud máme menší zahradní jezírko. Při výběru vhodného typu ryb je zapotřebí znát do jaké velikosti dorůstají, zda žijí v hejnech nebo samotářsky, které druhy se vzájemně snesou a naopak. Připravili jsme pro vás základní přehled ryb vhodných pro jezírka. Rádi bychom upozornili na Ostroretku stěhovavou, která citlivě reaguje na kvalitu vody a pokud uhyne máme ještě pár hodiny na záchranu ostatních ryb.

 

   Ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

 • čeleď kaprovití
 • délka kolem 40cm
 • živí se řasami
 • hejnová ryby (8-10 ryb)
 • citlivě reaguje na kvalitu vody
 • indikátor znečištění jezírka (uhyne jako první z rybí obsádky)
 Střevle

 

 

   Střevle potoční (Phoxinus phoxinus)

 • čeleď kaprovití
 • délka kolem 10cm
 • živí se vodním hmyzem a drobnými vodními živočichy
 • během rozmnožování od dubna do června mění barvu
 • je nutná stále prokysličená voda
 ouklej

 

 

   Ouklej obecná (Alburnus alburnus)

 • čeleď kaprovití
 • všežravec
 • drobná 10-15cm dlouhá, stříbřitě zbarvená
 • zdržuje se v hejnech v horních vrstvách vodního sloupce
 karas

 

 

   Karas obecný (Carassius carrasius)

 • čeleď kaprovití
 • vysoké ploché tělo, 20-30cm velký
 • barva žlutohnědá
 • má rád vody prohřáté sluncem
 • přezimuje u dna
 • nenáročný
 hrouzek

 

 

   Hrouzek obecný (Gobio gobio)

 • čeleď kaprovití
 • dlouhý 10-12cm
 • žije v hejnech při dně
 • živí se drobnými bezobratlými živočichy
 • má velmi jemné šupiny
 • potřebuje dobře okysličenou vodu
 plotice

 

 

   Plotice obecná (Rutilus rutilus)

 • čeleď kaprovití
 • žije v hejnech
 • živí se drobnými živočichy i rostlinou potravou
 • má šedostříbrnou barvu a červené oči
 • pohlavní dospělost mezi 2-3rokem
 • vytírá se v dubnu a květnu
 karas zlatý

 

 

   Karas zlatý (Carassius auratus auratus)

 • čeleď kaprovití
 • všežravec
 • žije při dně
 • nenáročná ryba
 • dorůstá do 30cm
 • vytírá se už v prvním roce života
 lín

 

 

   Lín obecný (Tinca tinca)

 • čeleď kaprovití
 • 25-40cm velký
 • jemné hluboko vrostlé šupiny
 • všežravec
 • žije hlavně u dna, aktivním se stává za šera
 • je schopný přežít pod ledem
 koljuška

 

 

   Koljuška tříostrá (Gasterosteus aculeatus)

 • čeleď koljuškovité
 • dravá ryba, živí se hmyzem, jikrami, potěrem
 • tření březen až květen
 • samec během tření výrazně barevnější
 • samec hlídá jikry a plůdek
 • pohlavní dospělost před 2 rokem
 slunka

 

 

   Slunka obecná (Leucaspius delineatus)

 • čeleď kaprovití
 • délka do 10 cm
 • nenáročná ryba, živí se hmyzem
 • žije v hejnech
 • pohlavní dospělost před 1 rokem
 • tření od dubna do června
 • samec hlídá jikry až do vylíhnutí