Přírodní jezírka, zahradní rybníčky

Zahradní jezírka

Přírodní jezírka jsou zmenšené kopie vodních ploch v přírodě. Při návrhu  jezírka je vhodné dobře zvážit jeho umístění s citem pro zasazení  jezírka do celkového konceptu zahrady. Smyslem je vytvořit takové zahradní  jezírko, jak by ho vytvořila sama příroda, aby na zahradě působilo přirozeně a stalo se domovem mnoha živočichů. Přírodní jezírka není vhodné umístit doprostřed volné plochy a je praktické respektovat skutečnost, že voda se vždy hromadí v nejníže položeném místě.         

Přírodní jezírka

Pro jezírka přírodního typu (zahradní rybníčky) je typický nepravidelný tvar a hustý porost, který vytváří přirozený přechod mezi jezírkem a zahradou. Nejen okolí  jezírka, ale i vlastní nádrž je rozmanitě osázena rostlinami. Vytváří se tak více než u ostatních zahradních jezírek přirozený biotop, který láká okolní živočichy.

Bahenní i plovoucí rostliny lákají hmyz jako vodoměry či vážky. Ostatní vodomilní tvorové jako jsou obojživelníci, žáby a mloci se v jezírku objeví časem sami. Ryby je však nutno do jezírka vysadit uměle. Ryby je v jezírku nutno vysadit pouze ve velice malém množství úměrně dle způsobu filtrace vody. Někteří živočichové, kteří jsou také lákání vodní plochou zahradního jezírka, nejsou vítání. Patří mezi ně kachny či volavky, které svými výkaly jezírko znečišťují.


Rádi byste zlepšili kvalitu vody v zahradním jezírku?
Stačí vyplnit on-line formulář, budeme vás kontaktovat.  Poptávka

Zahradní rybníčky - jezírka bez filtrace

Náš názor na udržení čisté vody bez externí filtrace jsme uvedli v části koupací jezírka. Voda v jezírku bez filtrace - rybníčku začne kvést a rychle zelená, což je následek zvýšené koncentrace dusíkatých sloučenin a fosforu. V případě, že tedy nepožadujte zcela čistou a průhlednou vodu a rozhodnete experimentovat se samočisticími schopnosti, jsou rybníčky s hustým porostem, obojživelníky a hmyzem možnou variantou (ovšem bez ryb či naprostým minimem).

Pečlivě nastudujte problematiku v dostupné literatuře, navštivte majitele takového rybníčku, který má rybníček více jak pět let a zeptejte se na jeho zkušenosti s čistotou vody, způsobem a náročností údržby. Na závěr ještě doporučení pokud chcete v jezírku chovat více než pár rybek, bez kvalitní a odzkoušené technologie se určitě neobejdete. Vhodnou technologii pro jezírka můžete zakoupit v naší prodejně či na jezirka-shop.cz.

Fotografie kvality vody v rybníčcích našich zákazníků před rekonstrukcí

zahradní rybníčekzahradní rybníčekzahradní rybníček