KOI jezírka

koi jezírko

KOI jezírka patří mezi jezírka určena pro chov ryb, protože se jedná v určitém směru o vrchol v chovu jezírkových ryb, věnujeme KOI jezírkům zvláštní pozornost. KOI kapři pocházejí původem z Japonska, kde jsou symbolem úspěchu a štěstí. KOI kapři se dožívají věku až 30 let, jsou ovšem zaznamenány případy výrazně vyššího věku u KOI kapra. Průměrně dorůstají délky okolo 30-70 cm, někteří až 100 cm.

Parametry KOI jezírka

Výstavba KOI jezírka vyžaduje určitá specifika. KOI jezírko musí být dostatečné prostorné, alespoň 15-20 m2 s proměnlivou hloubkou, která dosáhne v nejhlubším místě alespoň 1,8 m lépe však 2,0 m. V okrajových partiích jezírka hloubku okolo 80 -120 cm, abychom se mohli kochat nádherou KOI. Objem jezírka při těchto parametrech dosáhne 20 m3. Rostlinnou část s hloubkou okolo 50 cm je zapotřebí oddělit a zamezit přítomnosti KOI a tím rozrývání dna a ničení rostlinek. Doporučujeme do plánování KOI jezírka zahrnout i stanoviště pro pergolu či lavičku, odkud budeme své miláčky pozorovat.

Hledáte odbornu firmu, které byste svěřili stavbu KOI jezírka?
Stačí vyplnit on-line formulář, budeme vás kontaktovat.  Poptávka jezírka

KOI jezírko a filtrace

KOI jezírka je rozsáhlé téma, my se pouze lehce zastavíme z našeho pohledu u toho nejdůležitějšího. Základem úspěšného chovu KOI kaprů je zajištění čisté a dostatečně prokysličené vody.

Čistou vodu v KOI jezírku zajistí kvalitně a dobře dimenzovaná filtrace, která se skládá z mechanického předfiltru, biologické části a UV lampy.  Mechanický předfiltr odlučuje větší nečistoty z vody a zabraňuje jejich vstupu do biologické části. Zvláště u KOI jezírek je jeho funkce nepostradatelná, zachycuje výkaly a nestrávené krmivo, které obsahují fosfor. Připomeňme, že fosfor a sloučeniny dusíku jsou základním stavebním prvkem pro tvorbu řas. Biologická filtrace zabezpečí odbourání cizorodých látek z vody. Nitrifikační bakterie žijící ve filtračních médiích zajišťují za přístupu kyslíku odbourání sloučenin dusíku na dusík plynný, který volně odchází do atmosféry. Dochází přitom k vzniku iontů vodíků a tím snížení pH. Kyselost vody by se měla u KOI jezírek  pohybovat mezi 6-8 pH, pravidelně ji kontrolujme.

UV lampy jsou pro zahradní jezírka nepostradatelným pomocníkem v boji se zeleným zákalem vody, který vzniká při přemnožení jednobuněčných řas. U KOI jezírek oceníme také schopnost UV záření ničit choroboplodné zárodky (bakterie, viry) nebezpečné pro  ryby. UV lampa likviduje pouze mikroorganismy, které projdou okolo zářiče, užitečné kolonie nitrifikačních baktérií žijících hlavně ve filtrech, na dně nádrží, na rostlinách a kamenech zůstávají nepoškozené. Kvalitní UV lampy můžete nakupit na jezírka-shop.cz

Optimální hodnota kyslíku rozpuštěného ve vodě je okolo 6 ml/l vody.  Pokud bychom chtěli být jisti se správnou dimenzaci vzduchování KOI jezírka, můžeme vycházet z údajů o spotřebě cca 200 mg kyslíku na kg ryby. Umístění a typ filtračních elementů ovlivňuje účinnost vzduchování. Maximálního rozpuštění kyslíku ve vodě dosáhneme co nejmenšími bublinami, které putují maximálně dlouhou vzdálenost ke hladně. Pro chov KOI kapr je důležité sledovat i další parametry vody viz. péče o vodu jezírka.

Tancho Kohaku na videu