Betonová zahradní jezírka

betonové zahradní jezírko

Betonová jezírka jsou dnes méně častou variantou pro stavbu okrasných zahradních jezírek. Využití betonu je spíše u průmyslových nádrží či zásobníků vody. Stavba betonového jezírka ve srovnání s ostatními materiály je dražší a náročnější. Přesto může být pro zručné řemeslníky beton zajímavou alternativou, především pro svoji pevnost a dlouhou životnost.

Podklad pod betonovým jezírkem je třeba řádně připravit, aby nedošlo k pohybu podkladního materiálu a zejména v zimním období k prasklinám, které se  problematicky utěsňují. Povrch betonového zahradního jezírka je nutno ošetřit penetrací a voděvzdornou barvou případně speciální tekutou fólii, kterou můžete zakoupit například na jezirka-shop.cz. Nejspolehlivější variantou je položení geotextilie a dodatečná izolace jezírkovou folií.

Přestavby betonových bazénů na jezírka

Jelikož dříve patřil beton k nejpoužívanějšímu materiálu ve vodohospodářství i při stavbě bazénů, můžeme se dnes setkat s betonovými zahradními či koupacími jezírky, které vznikly přestavbou z bazénů. Dokonce se uvádí, že nápad z devadesátých let minulého století a následné masové rozvinutí koupacích jezírek, je důsledek snahy využít již nepoužívané nebo nevábně vzhlížející staré betonové bazény.

Pokud se rozhodnete k takovéto přestavbě, prověřte především stav a těsnost bazénu. Bazén je vhodné pomocí zdícího materiálu nebo pytlů s pískem rozdělit na část koupací a část pro pěstování rostlin. Zóny různých hloubek, vhodné pro pěstování odlišných typů rostlin, získáme zasypáním části dna štěrkem. Po prvním napuštění betonového jezírka je dobré počkat, až voda s betonem zreaguje, až poté přistoupit k výsadbě rostlin.